Zoeken naar:

Bij een misdrijf, zoals een moord, is de politie de aangewezen instantie om de omstandigheden te onderzoeken. Soms leidt dat onderzoek naar een dader, soms niet. Als sporen doodlopen, wordt het politieonderzoek na verloop van tijd afgerond. Het dossier gaat dicht; de zaak wordt een cold case. Precies daar wordt Bureau Dupin actief.


Nieuwsgierigheid

Bureau Dupin werd geboren uit nieuwsgierigheid naar nieuwe, onconventionele vormen van opsporing, vormen die kunnen bijdragen aan meer veiligheid in onze samenleving. De grondslag: mensen uit allerlei disciplines en vakgebieden, van allerlei leeftijden en komaf en met allerlei talenten kunnen samen een ongekende bundeling van krachten genereren, die kan helpen de waarheid rond een cold case dichterbij te brengen. Want hoe kundig de politierecherche ook is, een grote groep burgers heeft per definitie een langere adem, een bredere expertise en een rijkere blik dan waarover de politie kan beschikken.  


Verkenning

De politie en het Openbaar Ministerie delen de nieuwsgierigheid van Bureau Dupin naar dat burgerpotentieel. Zo groeide een idee tussen welwillende partijen uit tot een gezamenlijke, praktische verkenning rondom een specifieke cold case: de zaak rond de dood van Marja Nijholt in 2013. In deze nieuwe, positieve samenwerking worden oude structuren en taken ten goede opgerekt tot een organisch experiment. Wettelijke politietaken zoals opsporing blijven voorbehouden aan de politie, maar daaromheen is ruimte vrijgemaakt voor de bijdragen van burgers. 


Gelijkwaardig

Niet alleen het concept Bureau Dupin is onconventioneel, de structuur van Bureau Dupin is dat ook. We zijn een expliciet platte organisatie, waarin de inbreng en visie van alle deelnemers gelijkwaardig is. Er is geen hiërarchie en geen bestuur; er is wel overleg en veel activiteit. Deelnemers – en dat zijn alle mensen die op welke manier dan ook meedenken met Bureau Dupin – hebben de vrijheid om ideeën te delen, om nieuwe wegen in te slaan, om zich aan te sluiten bij lopend onderzoek, om hun hoofd of handen aan te bieden. Zo zorgen de expertise en vaardigheden van een groot publiek voor een rijk en genuanceerd collectief. 


Denkkracht

Dat collectief krijgt z’n praktische beslag in allerlei kanalen en kruisbestuivingen, zoals de podcasts, het forum, de online prikborden en chatomgevingen. Maar ook alles wat zich afspeelt aan keukentafels, in vrije associatie, tijdens de Dupin Colleges of waar dan ook wordt gerekend tot de denkkracht van Bureau Dupin. Zo is iedere meedenker, luisteraar of bijdrager een waardevol element in het grote geheel, waarin niemand leidt, maar we samen toch verder komen. Dit experiment is van iedereen. En uit de gelijkwaardigheid van deelnemers rolt voor iedereen de vrijheid en autonomie om vanuit eigen vaardigheid en expertise bij te dragen, en verantwoordelijk te zijn voor eigen inbreng en keuzes.

Zijn er dan geen regels of restricties bij Bureau Dupin? Jawel, maar die zijn niet anders dan anders: burgers zijn gehouden aan de Nederlandse wet- en regelgeving, en een collectief werkt het prettigst op basis van vriendelijkheid, respect en redelijkheid. 


Divers

Het experiment Bureau Dupin speelt zich dus af op diverse vlakken. Werkt de samenwerking tussen politie, OM en burgers? Leveren de ogen, oren, handen en hersens van een groot publiek inderdaad vooruitgang op bij opsporing? Zorgt een rol voor burgers voor meer betrokkenheid bij veiligheid in de samenleving? Kan deze eerste, praktische verkenning worden uitgebouwd tot een samenwerking die steeds gangbaarder wordt? En, wat veel Dupin’ers aan het hart gaat: kunnen we dichter bij de waarheid komen in de cold case die nu onder de loep ligt: de Nieuwjaarsmoord? De antwoorden op deze vragen zijn er nog niet. Maar ernaar op zoek gaan, is het proberen waard. 


Wil je ook meedenken met Bureau Dupin en bijdragen aan het onderzoek? Volg dan bijvoorbeeld de podcasts De Nieuwjaarsmoord en Op het bureau, of lees mee en draag bij op de online prikborden, chatomgeving Discord en binnenkort op het forum.
Auguste Dupin

Bureau Dupin is genoemd naar Auguste Dupin, een fictief personage uit de short stories van de negentiende-eeuwse schrijver Edgar Allen Poe. Poe liet de Franse detective Auguste Dupin moordzaken oplossen door het gebruik van logisch redeneren en gezond verstand. Hoewel Dupin nooit zo beroemd is geworden als zijn confrères Sherlock Holmes of Hercule Poirot, diende hij wel als inspiratiebron voor deze personages van Arthur Conan Doyle en Agatha Christie.Op dit moment doet Bureau Dupin onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord, waarbij Marja Nijholt op 1 januari 2013 om het leven kwam. Lees meer over deze zaak.