Bij een misdrijf, zoals een moord, is de politie de aangewezen instantie om de omstandigheden te onderzoeken. Soms leidt dat onderzoek naar een dader, soms niet. Als sporen doodlopen, wordt het politieonderzoek na verloop van tijd afgerond. Het dossier gaat dicht; de zaak wordt een cold case.

Precies daar wordt Bureau Dupin actief. Wij geloven dat er ook na het politieonderzoek nog aanwijzingen te vinden zijn. Daarin staan we niet alleen: de politie steunt ons idee dat er in de samenleving meer informatie te vinden is over cold cases. En waar de politie niet de tijd en de capaciteit heeft om die informatie boven tafel te krijgen, heeft Bureau Dupin die wel. Dat wil zeggen: wij hebben de menskracht om de samenleving te informeren, om vragen te stellen, om expertise te zoeken en om door te blijven gaan. Voor het echte werk – het nadenken, het verbinden, het herleiden, het associëren – hebben we iedereen nodig. Misschien ook u. Want Bureau Dupin, dat zijn we allemaal.

Dit is de kracht van Bureau Dupin: we geloven dat mensen uit allerlei achtergronden, disciplines en invalshoeken nieuwe informatie aan de oppervlakte kunnen brengen – informatie waar de politie niet bij kan. Want hoe kundig en getraind de politie ook is in onderzoek en opsporing, het is onmogelijk om alle kennis in huis te hebben. Onze samenleving heeft die kennis wel. Daarom blijven wij, gesteund door de politie en samen met iedereen die wil helpen, zoeken naar de waarheid. Zo hopen we oude moordzaken op te lossen, nabestaanden rust te geven en cold cases af te sluiten.


Hoe werkt Bureau Dupin?

Bureau Dupin bestaat uit een aantal vrijwilligers die willen uitzoeken of de opsporing van ernstige misdrijven kan worden verbeterd door samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie en burgers. Bureau Dupin krijgt daarbij geen informatie toegespeeld van de politie of het Openbaar Ministerie en beschikt niet over politiedossiers. Wel kan Bureau Dupin de politie en het Openbaar Ministerie vragen stellen over een zaak, waarna zij kijken in hoeverre ze deze vragen binnen de wet- en regelgeving kunnen beantwoorden. Op de pagina veelgestelde vragen vindt u hierover meer informatie.


Auguste Dupin

Bureau Dupin is genoemd naar Auguste Dupin, een fictief personage uit de short stories van de negentiende-eeuwse schrijver Edgar Allen Poe. Poe liet de Franse detective Auguste Dupin moordzaken oplossen door het gebruik van logisch redeneren en gezond verstand. Hoewel Dupin nooit zo beroemd is geworden als zijn confrères Sherlock Holmes of Hercule Poirot, diende hij wel als inspiratiebron voor deze personages van Arthur Conan Doyle en Agatha Christie.In investigations such as we are now pursuing, it should not be so much asked ‘what has occurred’, as ‘what has occurred that has never occurred before.

Auguste Dupin, in ‘The Murders in the Rue Morgue’ van Edgar Allen Poe


Op dit moment doet Bureau Dupin onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord, waarbij Marja Nijholt op 1 januari 2013 om het leven kwam. Lees meer over deze zaak.