Zoeken naar:

Wat onderscheidt Bureau Dupin van andere initiatieven ?

Bureau Dupin onderscheidt zich van andere initiatieven door een grote groep mensen te laten meedenken over een onopgehelderde zaak. Dat doen we onder meer via online prikborden (Murals), waar geïnteresseerden kunnen bijdragen met vragen, antwoorden, hulp en kennis .


Hoe zet Bureau Dupin the wisdom of the crowd in?

Iedereen kan meedenken met de zaak de Nieuwjaarsmoord. Dat kan via de online prikborden (Murals), die te vinden zijn via de pagina Help mee. Hier kunnen betrokken burgers ideeën delen, meedenken met verschillende scenario’s en vragen stellen of beantwoorden.Is Bureau Dupin bereikbaar per mail?

Mailen naar Bureau Dupin kan. Als het gaat om onderwerpen die passen bij het onderzoek zoals dat plaatsvindt op de online prikborden, verwijzen we naar de prikborden. Voor andere zaken worden e-mails persoonlijk beantwoord.


Beschikt Bureau Dupin over meer informatie?

Nee, Bureau Dupin beschikt alleen over informatie uit open bronnen en uit gesprekken met betrokkenen. Via deze website en de podcastseries De Nieuwjaarsmoord en Op het bureau wordt deze informatie gedeeld. Bureau Dupin stelt vragen aan de politie. Deze vragen komen uit de community van Bureau Dupin. Antwoorden op deze vragen worden gedeeld met de community of met deskundigheidsgroepen waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.


Wat is het verschil tussen de podcastseries De Nieuwjaarsmoord en Op het bureau?

In de podcastserie De Nieuwjaarsmoord doen we verslag van het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt. Deze podcastserie wordt gemonteerd uit verschillende audiofragmenten en kan worden vergeleken met een documentaire. In de podcastserie Op het bureau bespreken we met gasten de achtergronden bij de Nieuwjaarsmoord en het experiment Bureau Dupin..


Wat zijn de ethische principes van Bureau Dupin?

Wij vinden het belangrijk dat iedere deelnemer aan Bureau Dupin zich aan een aantal ethische principes houdt, om de psychologische veiligheid voor alle betrokkenen te waarborgen. Dit betekent dat de leden van Bureau Dupin:

+ zich uitsluitend bezig houden met het zoeken in open bronnen en geen contact opnemen met nabestaanden zonder dat dit vooraf is afgestemd met de politie en het Openbaar Ministerie;

+ zich continu bewust zijn van de gevoeligheid van de zaak en de impact van hun handelen op nabestaanden en betrokkenen;

+ met uiterste voorzichtigheid omgaan met informatie die over deze zaak naar boven komt;

+ zich niet met opsporing en vervolging bezighouden. Opsporing en vervolging zijn en blijven het domein van de politie. Dat is precies de reden waarom Bureau Dupin met de politie samenwerkt;

+ zich houden aan wet- en regelgeving en juridische en ethische normen en handelen in het belang van de zaak en de betrokkenen.


Hoe gaat Bureau Dupin om met privacy en persoonsgerelateerde gegevens?

Ons werk is informatie vergaren en toegankelijk maken voor een groot publiek, zodat veel mensen op allerlei manieren kunnen meespeuren naar de waarheid. Dat doen we via deze website, de podcasts en media. Daarbij gaan we vertrouwelijk om met alle informatie die we ontvangen. Dat betekent dat we moeite doen om de informatie in onze uitingen niet te laten herleiden naar de bron, tenzij de bron daarvoor zelf heeft gekozen of ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als mensen bijdragen op fora, murals of andere online omgevingen zijn zij zelf verantwoordelijk voor de geplaatste informatie. Bij het vergaren en verwerken van informatie houden we ons aan de Nederlandse wet- en regelgeving.